Showing: 1 - 10 of 20 RESULTS
Yayınlar

Forum Non Conveniens Doktrininin Anayasaya Uygunluk ile Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme Açısından Değerlendirilmesi