Yayınlar

INCOTERMS® 2020’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MTO tarafından çıkarılan Incoterms kuralları ilk kez 1936 yılında yayımlanmış ve 1936’dan bu yana önemli değişiklik ve yenilikler yapılmıştır. Anılan değişiklik ve yeniliklerin 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 ve son olarak da 2020 yılında yapıldığı görülmektedir.

Ticari hayattaki hareketlilik, Incoterms’ü de önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle meydana gelen teknolojik gelişmeler Incoterms’de çeşitli aralıklarla değişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Öte yandan, MTO sık yapılan değişikliklerin Incoterms’ün uygulanmasını azaltma riski karşısında bu konuya mesafeli durmaktadır.

INCOTERMS® 2020 değişikliğinin temel gerekçelerine bakıldığında, Incoterms’ün kullanımının daha anlaşılır ve işlevsel hale getirilmek istendiği ve bu doğrultuda kullanıcılara kolaylık sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir.

         INCOTERMS® 2020’de de INCOTERMS® 2010’da olduğu gibi on bir tane farklı teslim şekli yer almaktadır. INCOTERMS® 2010’a kadar ticari terimler sistematik olarak E, F, C ve D grupları şeklinde dört farklı gruba ayrılmaktaydı. Bu gruplardan, E grubu, satıcının işyerinde teslimini (yalnızca EXW); F grubu, satıcının malları alıcının belirlediği taşıyıcıya teslimini; C grubu, taşıma masraflarının satıcının karşıladığı, satıcının malları sözleşme yapmış olduğu taşıyıcıya teslim etmesiyle borçlarının sona erdiği; D grubu ise mallar varma yerine ulaşana kadar tüm masraf ve risklerin satıcı tarafından karşılandığı terimleri temsil etmektedir. Ancak INCOTERMS® 2010’da yapılan değişiklik sonrası bu ayrıma son verilmiş ve yalnızca tüm taşıma türleri ve deniz ve içsu taşıma olmak üzere ikili bir ayrım tercih edilmiştir. INCOTERMS® 2020’de de bir önceki revizyonda olduğu gibi tüm taşıma türleri (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) ve deniz ve içsu taşımaya özgü (FAS, FOB, CFR, CIF) olarak ikili bir ayrımı benimsenmiştir. Dolayısıyla INCOTERMS® 2020’de belirtilen anlamda sistematik bir değişikliğe gidilmemiştir.

INCOTERMS® 2020 taslak çalışmaları sırasında FAS’ın kaldırılması gündeme gelmiştir. Bu terim uygulamada mineral ve tahıl gibi belirli ürünler için hammadde alımında kullanılmaktadır. Benzer şekilde, görüşmeler esnasında EXW ve DDP’nin kaldırılması hususu tartışılmış, ancak bu terimlerin uygulamada yaygın bir şekilde kullanılması nedeniyle değişikliğe gidilmeme kararı alınmıştır.

INCOTERMS® 2020 ile yapılan değişikliklerden bir diğeri masraflara ilişkin tüm hususlara A9/B9’da yer verilmesidir. INCOTERMS® 2010’da masraflara ilişkin yükümlülükler dağınık bir şekilde düzenlenmişti. Bu dağınıklığın sona erdirilmesi ile maliyet dağılıma ilişkin böyle bir değişiklik yapılması olumlu bir gelişmedir. Böylece maliyetlerin özetlenmesi bakımından büyük kolaylık sağlanmaktadır.

INCOTERMS® 2020, INCOTERMS® 2010 ile karşılaştırıldığında, satış ve yan sözleşmeler konusundaki sınırların belirlenmesi noktasında daha açıklayıcı bilgiler içermektedir. Bir önceki Incoterms’de olduğu gibi INCOTERMS® 2020’de de tarafların terimlerde değişiklik yapması bakımından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu değişikliklerin dikkatlice yapılması önemlidir. Tarafların sözleşmelerinde bu değişikliklere açık ve detaylı bir şekilde yer vermeleri muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçecektir.