Haberler

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde önemli bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden bazıları:

  • İndirim içerikli reklamlarda indirimden önceki fiyat bilgisinin tespit edilmesine ilişkin esaslar düzenlendi.
  • Tüketiciler tarafından yapılan şikayetlerin yayımlanmasına ilişkin esaslar düzenlendi.
  • Bağlı kredi ile satışa sınılan mal veya hizmetler bakımından krediye ilişkin şartların reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verileceği düzenlendi.
  • İnternet ortamında satışa sunulan mal veya hizmetlerin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarda karşılaştırma yapılarak sıralanması halinde, sıralamanın ölçütlerine ilişkin bilgi verileceği ve reklam veya sponsorluk gibi anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında reklam ibaresine yer verilmesinin zorunlu olduğu düzenlendi.
  • Yönetmelik ekinde yer alan örnek uygulamalar listesine yeni bir aldatıcı ticari uygulama eklendi.

İlgili Yönetmelik değişikliği için bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-6.htm