Haberler

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

6/1/2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1/2022 tarihli ve 5072 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemlere dair 20. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle Türk vatandaşlığının istisnai kazanımına ilişkin olarak dövizle ödeme koşulu getirilmiştir. Ayrıca Merkez Bankası Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı da 21.1.2022 tarihinde yayınlanmıştır.

Yönetmeliğe ilişkin bkz.:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatMevzuatNo=2010139&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5