Haberler

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUDA DEĞİŞİKLİK

11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Kanun’a göre avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmaktan çıktı. Ayrıca değişiklikle birlikte adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecekler. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylığın sağlanacağı da düzenlenmiştir.

Bkz.: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220611-1.htm