Haberler

Türkiye ile Macaristan Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Antlaşma Onaylandı

7 Kasım 2019 tarihinde Budapeşte’de imzalanmış olan ve 7370 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan resmi adıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Antlaşma” Cumhurbaşkanı tarafından 6 Haziran 2022’de onaylanarak 31858 sayılı resmi gazetede yayınlandı. On üç maddeden oluşan bu Antlaşma ile iki ülke arasında karayoluyla gerçekleştirilen yolcu ve eşya taşımacılığının ve transit trafiğin düzenlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bkz.: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220606M1-12.pdf