Haberler

Yatırım Programı’na İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

On Birinci Kalkınma Planı’nda, 2022-2024 Orta Vadeli Programında ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öngörülen hedefler doğrultusunda 2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2022 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile Bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumlar, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

Bkz.: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220115M1-1.pdf